Przyjmowanie wniosków o wsparcie pomostowe – II edycja

Informujemy, iż w okresie 13.12.2021 – 17.12.2021 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o wsparcie pomostowe. Stosowny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie działalności.

Nabór biznesplanów – II edycja

Informujemy, że termin składania biznesplanów dla uczestników II edycji projektu został ustalony na 24.11.2021 r. – 30.11.2021 r. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

Przyjmowanie wniosków o wsparcie pomostowe – I edycja

Informujemy, iż w okresie 27.09.2021 – 01.10.2021 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o wsparcie pomostowe. Stosowny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie …

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, ze w zakładce Rekrutacja zostały opublikowane wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach I edycji naboru.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DLA II EDYCJI

Informujemy, iż z dniem 21 września 2021r. rekrutacja do projektu „Mam POWER do niezależności zawodowej została zakończona”.

Nabór biznesplanów

Informujemy o wyznaczonym terminie na składanie biznesplanów w związku z ubieganiem się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Termin naboru: 06.09.2021 r. – 12.09.2021 r.. Szczegóły w zakładce Rekrutacja.